anglčs
acronym
CPU
expansion
central processing unit
category
noun
thematic area
computing, internet and new technologies
computing, internet and new technologies
catalā
sigla
CPU
sigla
UCP
desenvolupament
unitat central de processament
categoria
nom femení
àrea temàtica
informātica, internet i noves tecnologies
informātica, internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglčs central processing unit.
Darrera actualització: 25-4-2022
Impressiķ de la pāgina