anglčs
acronym
DNS
expansion
domain name server
category
noun
thematic area
computing, internet and new technologies
computing, internet and new technologies
catalā
sigla
DNS
desenvolupament
servidor de noms de domini
categoria
nom masculí
àrea temàtica
informātica, internet i noves tecnologies
informātica, internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglčs domain name server.
Darrera actualització: 12-4-2022
Impressiķ de la pāgina