DVDespaidisc versàtil digital (digital versatile disc)
 
Abreviació DVD
Desenvolupament disc versàtil digital (digital versatile disc)
Observacions V. videodisc digital
Categoria gramatical m (nom masculí)
Àrees temàtiques INF (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Taules temàtiques IN (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Tipus d’abreviació sigla