anglčs
acronym
XML
expansion
extensible markup language
category
noun
thematic area
computing, internet and new technologies
computing, internet and new technologies
catalā
sigla
XML
desenvolupament
llenguatge de marcatge expandible
categoria
nom masculí
àrea temàtica
informātica, internet i noves tecnologies
informātica, internet i noves tecnologies
Etimologia
De l’anglčs extensible markup language.
Darrera actualització: 29-3-2022
Impressiķ de la pāgina