anglčs
acronym
GPRS
expansion
general packet radio service
category
noun
thematic area
computing, internet and new technologies
computing, internet and new technologies
catalā
sigla
GPRS
desenvolupament
servei general de paquets per rādio
categoria
nom masculí
àrea temàtica
informātica, internet i noves tecnologies
informātica, internet i noves tecnologies
Nota
Generalment no es fa servir la sigla desenvolupada.


Etimologia
De l’anglčs general packet radio service.
Darrera actualització: 15-4-2022
Impressiķ de la pāgina