català
símbol
cd
desenvolupament
candela
categoria
nom femení
àrea temàtica
ciències (general)
unitats de mesura
Unitat d’intensitat lluminosa del sistema internacional (unitat SI bàsica)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina