català
abreviatura
a.c.
desenvolupament
ante cibum (‘abans dels àpats’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu abans dels àpats
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina