català
abreviatura
b.i.d.
desenvolupament
bis in die (‘dos cops al dia’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu dos cops al dia, cada 12 hores, matí i nit, etc. | V. b.d.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina