p.r.n.espaipro re nata (‘a demanda’)
 
Abreviació p.r.n.
Desenvolupament pro re nata (‘a demanda’)
Observacions Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu a demanda | V. O.D.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura