català
abreviatura
o.d.
desenvolupament
omni die (‘tots els dies’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tots els dies, cada dia, un cop al dia, a diari, diàriament, etc.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina