o.h.espaiomni hora (‘cada hora’)
 
Abreviació o.h.
Desenvolupament omni hora (‘cada hora’)
Observacions Abeviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada hora
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura