o.m.espaiomne mane (‘tots els matins’)
 
Abreviació o.m.
Desenvolupament omne mane (‘tots els matins’)
Observacions Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tots els matins, cada matí, etc.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura