català
abreviatura
o.m.
desenvolupament
omne mane (‘tots els matins’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tots els matins, cada matí, etc.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina