català
abreviatura
o.n.
desenvolupament
omne nocte (‘totes les nits’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu totes les nits, cada nit, etc.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina