p.o.espaiper os (‘via oral’)
 
Abreviació p.o.
Desenvolupament per os (‘via oral’)
Observacions Abreviatura no recomanable en textos en català. És preferible v.o.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura