q.d.s.espaiquater die sumendum (‘quatre cops al dia’)
 
Abreviació q.d.s.
Desenvolupament quater die sumendum (‘quatre cops al dia’)
Observacions Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu quatre cops al dia, cada sis hores, etc. | V. q.i.d.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura