català
abreviatura
q.d.s.
desenvolupament
quater die sumendum (‘quatre cops al dia’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu quatre cops al dia, cada sis hores, etc. | V. q.i.d.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina