q.i.d.espaiquater in die (‘quatre cops al dia’)
 
Abreviació q.i.d.
Desenvolupament quater in die (‘quatre cops al dia’)
Observacions Areviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu quatre cops al dia, cada sis hores, etc. | V. q.d.s.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura