català
abreviatura
q.i.d.
desenvolupament
quater in die (‘quatre cops al dia’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Areviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu quatre cops al dia, cada sis hores, etc. | V. q.d.s.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina