q.n.espaiquaque nocte (‘cada nit’)
 
Abreviació q.n.
Desenvolupament quaque nocte (‘cada nit’)
Observacions Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada nit
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura