català
abreviatura
q.o.d.
desenvolupament
quaque other day (‘cada dos dies’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada dos dies, en dies alterns, etc.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina