q.q.h.espaiquaque quarta hora (‘cada quatre hores’)
 
Abreviació q.q.h.
Desenvolupament quaque quarta hora (‘cada quatre hores’)
Observacions Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu cada quatre hores, sis cops al dia, etc.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura