q.s.espaiquantum satis, quantum sufficit (‘quantitat suficient’)
 
Abreviació q.s.
Desenvolupament quantum satis, quantum sufficit (‘quantitat suficient’)
Observacions V. q.s.p.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura