t.i.d.espaiter in die (‘tres cops al dia’)
 
Abreviació t.i.d.
Desenvolupament ter in die (‘tres cops al dia’)
Observacions Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tres cops al dia, cada 8 hores, amb els àpats, etc. |V. t.d.s.
Categoria gramatical loc (locució)
Àrees temàtiques BIM (Biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina)
Taules temàtiques SA (Salut)
Tipus d’abreviació abreviatura