català
abreviatura
t.i.d.
desenvolupament
ter in die (‘tres cops al dia’)
categoria
locució
àrea temàtica
biologia, bioquímica, botànica, farmàcia, medicina
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tres cops al dia, cada 8 hores, amb els àpats, etc. |V. t.d.s.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina