català
abreviatura
t.i.d.
desenvolupament
ter in die (‘tres cops al dia’)
categoria
locució
àrea temàtica
ciències de la salut
salut
Abreviatura no recomanable en textos en català. Utilitzeu tres cops al dia, cada 8 hores, amb els àpats, etc. |V. t.d.s.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina