cespaicenti- [10–2]
 
Abreviació c
Desenvolupament centi- [10–2]
Observacions Prefix del sistema internacional
Categoria gramatical pref (prefix)
Àrees temàtiques CIE (Ciències (general))
Taules temàtiques UN (Unitats de mesura)
Tipus d’abreviació símbol