català
abreviatura
ut s.
desenvolupament
com abans (ut supra)
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
biblioteconomia i documentació
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina