CD-ROMespaicompact disk read only memory (‘disc compacte de memòria només de lectura’)
 
Abreviació CD-ROM
Desenvolupament compact disk read only memory (‘disc compacte de memòria només de lectura’)
Categoria gramatical n (nom)
Àrees temàtiques INF (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Taules temàtiques IN (Informàtica, Internet i noves tecnologies)
Tipus d’abreviació sigla