català
abreviatura
a. de la n. e.
desenvolupament
abans de la nostra era
categoria
locució
àrea temàtica
història
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina