català
sigla
CIA
desenvolupament
Agència Central d’Intel·ligència
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
organismes i associacions polítiques, jurídiques i econòmiques
anglès
acronym
CIA
expansion
Central Intelligence Agency
category
noun
thematic area
law
political, legal and economic organisations and associations
Darrera actualització: 16-9-2021
Impressió de la pàgina