català
sigla
GATT
desenvolupament
Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç
categoria
nom masculí
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
De l’anglès General Agreement on Tariffs and Trade.
anglès
acronym
GATT
expansion
General Agreement on Tariffs and Trade
category
noun
thematic area
law
legislation and jurisprudence
Darrera actualització: 24-5-2022
Impressió de la pàgina