anglès
abbreviation
p.
expansion
page
category
noun
abbreviation
pp.
expansion
pages
category
plural noun
thematic area
information sciences
bibliographic references and citations
català
abreviatura
p.
abreviatura
pàg.
desenvolupament
pàgina
categoria
nom femení
abreviatura
pp. [no recomanada]
desenvolupament
pàgines
categoria
nom femení plural
àrea temàtica
ciències de la informació
referències i citacions bibliogràfiques
castellà
abreviatura
p.
abreviatura
pág.
desarrollo
página
categoría
nombre femenino
abreviatura
pp.
abreviatura
págs.
desarrollo
páginas
categoría
nombre femenino plural
área temática
ciencias de la información
referencias y citas bibliográficas
Darrera actualització: 21-1-2022
Impressió de la pàgina