castellà
símbolo
Cn
desarrollo
copernicio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
català
símbol
Cn
desenvolupament
copernici
categoria
nom masculí
símbol
Uub [obsoleta]
desenvolupament
ununbi [obsoleta]
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
Cn
expansion
copernicium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina