anglès
symbol
Cn
expansion
copernicium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Cn
desenvolupament
copernici
categoria
nom masculí
símbol
Uub [obsoleta]
desenvolupament
ununbi [obsoleta]
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Cn
desarrollo
copernicio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina