català
símbol
C
desenvolupament
coulomb
categoria
nom masculí
àrea temàtica
ciències
unitats de mesura
Unitat de quantitat d’electricitat, de càrrega elèctrica, del sistema internacional (unitat SI derivada)
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina