català
abreviatura
dc.
desenvolupament
dimecres
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
castellà
abreviatura
mi.
desarrollo
miércoles
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana
anglès
abbreviation
Wed.
symbol
W
expansion
Wednesday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 16-2-2022
Impressió de la pàgina