castellà
abreviatura
do.
desarrollo
domingo
área temática
lengua general
días de la semana
català
abreviatura
dg.
desenvolupament
diumenge
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
anglès
abbreviation
Sun.
symbol
Su
expansion
Sunday
thematic area
general language
days of the week
Darrera actualització: 14-2-2022
Impressió de la pàgina