català
abreviatura
f/
desenvolupament
a favor de
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina