català
abreviatura
f/m
desenvolupament
a favor meu
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina