anglès
symbol
Sm
expansion
samarium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Sm
desenvolupament
samari
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Sm
desarrollo
samario
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina