anglès
symbol
Tb
expansion
terbium
category
noun
thematic area
chemistry
chemical elements
català
símbol
Tb
desenvolupament
terbi
categoria
nom masculí
àrea temàtica
química
elements químics
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
Tb
desarrollo
terbio
categoría
nombre masculino
área temática
química
elementos químicos
Darrera actualització: 8-3-2022
Impressió de la pàgina