català
abreviatura
op. cit.
desenvolupament
en l’obra citada (opus citatum)
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
biblioteconomia i documentació
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina