català
abreviatura
o/
desenvolupament
a l’ordre de
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina