castellà
símbolo
ENE
desarrollo
estenordeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
català
símbol
ENE
desenvolupament
est-nord-est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
anglès
symbol
ENE
expansion
east-north-east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 20-1-2022
Impressió de la pàgina