català
abreviatura
et al.
desenvolupament
et alii (‘i d’altres’)
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina