català
abreviatura
etc.
desenvolupament
etcètera
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
No pot anar seguida de punts suspensius.
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina