català
abreviatura
v/o
desenvolupament
a la vostra ordre
categoria
locució
àrea temàtica
llenguatge administratiu
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina