I. Sra.espaiIl·lustre Senyora
 
Abreviació I. Sra.
Desenvolupament Il·lustre Senyora
Observacions V. Il·ltre. Sra.
Categoria gramatical f (nom femení)
Àrees temàtiques ADM (Llenguatge administratiu)
Taules temàtiques TP (Tractaments protocol·laris)
Tipus d’abreviació abreviatura