català
abreviatura
loc. cit.
desenvolupament
loco citato (‘en el mateix lloc citat’)
categoria
locució
àrea temàtica
biblioteconomia i documentació
Darrera actualització: 16-7-2021
Impressió de la pàgina